ارتباط با علما

کامران شرفشاهی
شعر پارسی اقیانوس بیکرانه ای است و در این گستره عظیم و پهناور کیست که با نام «خواجه شمس الدین محمد شیرازی » متخلص به «حافظ » بیگانه باشد که ندای ملکوتی «لسان الغیب » قرنهاست در زیر این گنبد نیلی طنین انداز است و یار رندان و صاحبدلان .

با حضور حجج‌اسلام, مرتضی آقاتهرانی, سيّد مهدی حائری قزوینی, علی‌اكبر مهدی‌پور و جعفر ناصری
ممكن است بسیاری امام زمان(ع) را ببینند، ولی ایشان را نشناسند؛ همان‌طور كه درباره یوسف(ع) و برادرانش اتّفاق افتاد. وقتی آنها كه برادر یوسف بودند و حتّی ضمن داد و ستد هم برادرانشان را نشناختند، بسیاری از افراد عادّی كه حضرت را می‌بینند، ایشان را نخواهند شناخت.

هجدهم ربیع‌الثانی مصادف است با تولد شیخ جعفر بن شیخ حسن حلی معروف به "محقق حلی" که در سال 602 هجری در حله به دنیا آمد. وی مورد احترام خاص خواجه نصیرالدین طوسی بود و خواجه، به او ارج فراوان می‏‌نهاد.

بچّه‌ها را بگذارید پیش من. وسایل و خوراکی‌هایشان را هم بگذارید و خودتان بروید زیارت.
از حرم که برمی‌گشتند، می‌دیدند آقا بچّه را بغل کرده تا آرام باشد یا خوابانده و همین طوری توی بغلش راه می‌برد که بیدار نشود و در حال ذکر و عبادت خودش است...