یادداشت
موقعیت شما: صفحه یک»یادداشت

اسماعیل شفیعی سروستانی
شاید خواننده این سطور تصور کند که نگارنده نیمه خالی لیوان را می‏ بیند، می‏ خواهد جماعت مسلمین را بدبین و نا امید سازد، خانواده‏ ها را بترساند و یا هنوز در حال و هوای سال 57 زندگی می‏ کند . شاید هم دوم خرداد را درک نکرده، مهم نیست . شاید هم آنچه که نگارنده برایش مثل مرغ نیم بسمل بال بال می‏ زند مهم نباشد . و صد البته، برای همه آنهایی که شباهنگ ام در خانه‏ های امن و راحت‏ سر بر بالش می‏ گذارند نیز مهم نیست; مثل همه وقت‏ ها و ایام و سال‏هایی که در نظر آنها مهم نبود و در چشم‏ به‏ هم‏ زدنی گذشت تا آنکه ... سیل آمد!

سال‌ها قبل، زمانی که برخی ها به تقلید از ژرژ پمبیدوی فرانسوی، مشغول راه اندازی مراکزی فرهنگی در ایران بودند، در مقاله‌ای در یکی از روزنامه‌ها متذکر شدم که اینک جریانی آرام آرام در حال بدل زدن است و دانسته و ندانسته تلاش می‌کند بدل مساجد، مراکزی ایجاد کند. اگرچه مراکز جدید بسیار زیبا و ممدوح به نظر می‌رسید، امّا در خود و با خود، تضعیف بزرگترین پایگاه‌های اسلامی را داشت.

امروز اولین روز از مهر، بوی درس و مدرسه و عطر علم و فرهنگ همه فضای شهر و كوی و برزن را پر کرده است. دفتر اوقات فراغت و تعطیلی دور و دراز تابستانی بسته می شود  و كیف و دفتر و كتاب جایی در میان دانش‌آموزان و دانشجویان پیدا می‌كند و بالاخره آب و جاروی كلاس‌ها و زنگ سال جدید كه در یك مدرسه انتخابی به صدا درمی‌آید.

پس از انتشار مطلبِ   ای قوم به حج رفته کجایید کجایید ⁉️
پرسش هایی از سوی شما عزیزان، درباره راه های همراهی، دریافت نمودیم.

آن روز که پیامبر اکرم(ص) بار سفر به جهان باقی می‌بست، خطاب به حاضران و غایبان فرمود: «إنی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی... ؛
همانا من در میان شما دو چیز باقی می‌گذارم که اگر آنها را دستاویز قرار دهید، هرگز گمراه نخواهید شد. «کتاب خدا» و «عترتم» که اهل بیتم هستند.
ای مردم! بشنوید! من به شما رساندم که شما در کنار حوض بر من وارد می‌شوید. پس من از شما درباره رفتارتان با این دو یادگار ارزشمند سؤال خواهم کرد؛ یعنی کتاب خدا و اهل بیتم.»

«تقدیر» خود را در میانه حوادث رفته بر قهرمانان شاهنامه، می نمایاند و طراحی که رقم زننده همه تقدیر آدمی است و زندگی، شاهدی که مهیاست تا فرزند آدمی این مسافر کوی ابتلا و بلا را به فلاکت اندازد یا از چاه نیاز رهایش کند و در کوی روشنایی سکنایش دهد.

حادثه، تذکری است که فرود می آید و این همه زنجیره بلا و ابتلاست تا آدمی مستعد عروج و صعود شود. روح خامش به پختگی و سپس به آگاهی برسد و مرگ ارادی خود را بطلبد. چه، مرگ محتوم و مقدر، مرگ جسم اوست که آن هم به تقدیر مقدر او بازمی گردد. جسم انسان استعداد معینی از ماندن بر پهنه خاک را دارد؛ اما مرگ ارادی آدمی، مرگ ساحتهای پست حیات است و تولدی دیگربار در ساحتی والا.

در نگرش قدما بلای طبیعی معنی ندارد. وقتی گفته می شود بلایای طبیعی است و باید کاری کرد یعنی اراده، رها و ول است و دارد کار خودش را می کند.
هیچ به تفاوت معنایی و مفهومی میان دو کلمه «چرا؟» و «چگونه؟» توجه کرده اید؟ وقتی پرسیده می شود «چرا سیل می آید؟» و وقتی دیگر پرسیده می شود «چگونه سیل می آید؟» به همان سان که می پرسیم «چرا انسان می میرد؟» و یا «چگونه انسان می میرد؟»

امروزه، متتبع کاری به سیر تحول فکر ندارد و با درنظر گرفتن سلسله حوادث اجتماعی و سیاسی به بررسی و تحلیل آثار فرهنگی می پردازد. او تاریخ را سیر آمدن و رفتن آدم ها و حکومت ها می داند و به تحقق مشیت آسمانی کاری ندارد.مورخان ادبیات فارسی، مبتنی بر زمان خطی، ادوار گذشته را در شش دوره زیر خلاصه می کنند. دوره باستانی، دوره خراسانی، دوره عراقی، دوره هندی، ...

هریک از موجودات حسب ظرفیت وجودی و مشیت و اراده خداوندی مظهر صفتی از اوصاف و حامل خصلتی از مجموعه خصایل هستند. چنان که هریک از آنها و از جمله حیوانات و نباتات سهمی از وفاداری، حلم، صبر، سخا، شجاعت، غضب، غیرت و امثال اینها را دریافت کرده اند و حتی برخی در بارز ساختن صفتی خاص بر دیگران پیشی گرفته اند.

ابتدا
قبلی
1
صفحه 1 از 3